РУСКА БАНЯ

В руската баня има печка на дърва, която нагрява камъните, с голям коефициент на задържане на топлина, която затопля помещението. След като камъните се нагреят достатъчно, те се поливат с вода, за да се образува пара.

Напарването става на пейки. Колкото по-високо со намира пейката, толкова по-гореща е парата. Температурата в руските бани и около 900С, с висока влажност - до 60%.

Руската баня се състой от парно помещение с дървени скамейки и печка на дърва, която е покрита със специални камъни с голям коефициент на задържане на топлина и подходящи за заливане с вода и създаване на големи количества водна пара. Изливането на водата става с подходящ съд, обикновенно това е кофа от дърво с пластмасово дъно за по-дълга употреба. В района на руската баня трябва да има подходящи съоръжения за охлаждане като басейни, ледени кабини или душове.