ПРЕДИМСТВА НА СГЛОБЯЕМИТЕ НИСКОЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ

Къщите построени от нас се отличават със следните безспорни предимства:

  • Бързо изграждане - около 45- 60 дни
  • Екологични материали използвани при строителството на нискоенергиината къща
  • Липса на мокри процеси - по този начин се избягва образуването на конденз
  • Ниска трудоемкост - строителство без използването на тежка строителна техника и с малък екип от хора - около 4 - 5 човека
  • Разнообразие - технологията ни на строеж позволява изпълнинеито на сложни архитектурни решения в зависимост от Вашите изисквания
  • Отлична топло и звукоизолация - бързо самоизплащане на инвестицията чрез редуциране на разходите за отопление и климатизация. При нискоенергийната къща годишната консумация на електро енергия за отопление и охлаждане е около 6 пъти по-ниска от консумацията при монолитна сграда стандартен тип, при която консумацията на ел. енергия възлиза на 250-300 кwh/м2 годишно
  • Ниска себестойност - продиктувана от намалените разходи за труд, срок на изпълнение и уникалност на технологията

ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

Вашата къща ще здрава, стабилна и безопасна, защото дървото като конструкционен материал е изключително еластично и здраво. Понася големи еднократни натоварвания и след това възстановява първоначалното си положение.

Друго преимущество на дървения материал е малкото собствено тегло. То влияе изключително благоприятно при появата на екстремни хоризонтални натоварвания като земетръс например. Отношението якост към собствено тегло, което е много важен конструктивен фактор има по-голяма стойност при дървото, отколкото при бетона и стоманата. Освен това прави конструкциите подходящи за всякакви терени.

Значително по-ниското тегло на конструкцията допринася и за много по-малки инерционни сили, както и облекчени спасителни действия при евентуални разрушения. По отношение на пожарната безопасност, дървените къщи имат лоша слава. Но с новите технологии този страх е напълно неоправдан. При производството на отделните компоненти се добавят съставки, които правят дървото учудващо устойчиво на огнево въздействие.

Нискоенергийните къщи нямат проблеми с неблагоприятен климат през отоплителния сезон. Съвременния начин на изграждане ще ви позволи да имате своята мечтана къща за изключително кратък срок.

КЪЩИТЕ, СТРОЕНИ ОТ "ЕМ ИНВЕСТ" ЕООД СЕ ИЗДАВАТ С АКТ 16 ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА.