ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Произвежданите от нас къщи зависят изцяло от Вас, според вашите изисквания и вкусове.

За разлика от други производители, ние не предлагаме типови модели.

За тези от Вас, които искат да видят вече изградени от нас къщи, моля да имат предвид, че всикчи къщи се използват от тяхните собственици и посещения "на място" не винаги са възможни.

Изграждането на нашите къщи, както и монолитното строителство се регулира основно от разпоредбите на Закона за Устройство на Територията и правилниците към него:

 • Терен в регулация или не, като се прилагат специфични законови изисквания за строителство.
 • Скица, с виза за проектиране.
 • Проектиране - вертикално планиране, архитектура, строителни конструкции, електрическа част, В и К, отопление и вентилация и други.
 • Разрешително за строеж.
 • Деклариране на готовия обект пред данъчните власти.

За изграждавено на една къща се преминава през следните 5 стъпки:

1. Подписване на договор и изготвяне на идеен проект.

Идейният проект представлява триизмерен компютърен модел на бъдещата сграда, точно отговаряща на изискванията на клиента.

2. Предприсъединителни договори и инвестиционен проект. Тази стъпка се състои от две части:

а) Сключване на предприсъединителни договори с дружествата В и К и Електроснабдяване

б) Изготвяне на инвестиционен проект, който се състои от:

 • Част Архитектура
 • Част Конструкция
 • Част В и К
 • Част Електроснабдяване
 • Част Топлотехника
 • Част ПБЗ
 • Част Геодезия - изготвя се на мястото на парцела и се заплаща от инвеститора - включва вертикална планировка, трасировъчен карнет и геоложки доклад.

3. Внасяне на документите в общината за съгласуване и одобрение. Издаване на разрешително за строеж.

4. Изготвяне на фундамент.

5. Транспорт и монтаж на сградата.

Всичко това отнема от 3 до 6 месеца.

Цените зависят от типа конструкция, която изберете, вида и обема на довършителните работи.

Къщите, строени от нас не са сглобяеми, не са бунгала или къщи за сезонно обитаване. Това са къщи, които външно не се различават от монолитните постройки и позволяват целогодишно обитаване.

Веднъж завършени, къщите не могат да бъдат разглобени, може да бъдат разрушени, като част от материалите да се използват в следващо строителство.

За повече въпроси, моля свържете се с нас.