ЦЕНИ НА ДЪРВЕНИ КЪЩИ

Цените за дървените къщи от масивни греди се формират основно според изискванията на клиента и на база проектната документация за строеж.